מבית אולפני קורל בע"מ ח.פ 51-272-990-6

Moshik is a true professional! He accommodates every backline and equipment that is available and he understands all of it to minute resolutions. Keep him in FOH for your best result . Don’t laugh at his jokes . He is terrible at jokes 🤪 (תורגם על ידי Google) מושיק הוא מקצוען אמיתי! הוא מאכלס כל קו אחורי וציוד זמין והוא מבין את כל זה ברזולוציות דקות. שמור אותו ב- FOH לקבלת התוצאה הטובה ביותר שלך. אל תצחקו מהבדיחות שלו. הוא נורא בבדיחות 🤪‏

נשמח לתת גם לכם שירות,

או כתבו לנו: